DORADZTWO 
Rozmiar: 24387 bajtów
Maximus
oferta dla firm

oferuje także doradztwo w zakresie:


  kwadrat Doradztwo prawne (pracownicy Uniwersytetu Śląskiego
      i adwokaci)

  kwadrat Doradztwo przy szacowaniu wartości przedsiębiorstw
Rozmiar: 27246 bajtów
  kwadrat Identyfikacja  przyczyn  uszkodzeń  maszyn,  urządzeń
      i pojazdów


Rozmiar: 25205 bajtów